Ing. Lubomír Mužák

Bílá, Petrašovice 2
46342  , Česká republika

Opis

Popis činnosti

Provádíme zpracování projektové stavební dokumentace a vyhotovení rozpočtů staveb. Zajištění požárně bezpečnostního řešení stavby, hydrogeologického posudku pro vsakování dešťových vod, splaškových vod po předčištění v ČOV. Projednání dokumentace s dotčenými orgány.

Branže/Obor

Služby: Stavební odborník

Oblast činnosti

Česká republika / Liberecký kraj

Kontakt


Počet zobrazení stránky: 650