Ing. Lubomír Mužák

Bílá, Petrašovice 2
46342  , Česká republika

Popis činnosti

Provádíme zpracování projektové stavební dokumentace a vyhotovení rozpočtů staveb. Zajištění požárně bezpečnostního řešení stavby, hydrogeologického posudku pro vsakování dešťových vod, splaškových vod po předčištění v ČOV. Projednání dokumentace s dotčenými orgány.

Branže/Obor

Služby: Rozpočty, posudky

Zboží: není

Oblast činnosti

Czech Republic / Liberecký kraj


Počet zobrazení stránky: 294